Marlie Houben is therapeut in de 'Traditional Chinese Medicine' (TCM), oftewel Traditionele Chinese Geneeskunde.

De chinese geneeskunde is al 4000 jaar oud en is sindsdien uitgegroeid tot een compleet, medisch systeem. De oude technieken en instrumenten zijn geperfectioneerd tot een effectieve behandelingsmethode. In het westen heerste lange tijd scepcis over de geneeskundige resultaten als gevolg van ongefundeerde wetenschappelijke kritiek. Tegenwoordig zijn er ook wetenschappers die moeite doen instrumenten te ontwikkelen voor onderzoek, die de Qi- of energiestroming in het lichaam kunnen aantonen.

Qi

De traditionele chinese geneeskunde is gebaseerd op de gedachte dat in de natuur energie zorgt voor de groei en voortplanting van planten en dieren. Deze energie noemt men in het Chinees Qi, spreek uit als 'tjie'. Bij de mens zorgt deze Qi voor alle fysieke processen die hem tot een levend wezen maken, bijvoorbeeld het stromen van het bloed en de vertering van voedsel. De Qi stroomt volgens bepaalde banen door het lichaam. Het traceren van deze banen, oftewel meridianen, is het resultaat van eeuwenlang onderzoek met behulp van traditionele, diagnostische technieken.

Behandeling van klachten

Als gevolg van allerlei invloeden kan de Qi in het lichaam blokkeren waardoor ook fysieke processen worden verstoord. Een behandeling volgens de Chinese geneeskunde is erop gericht om deze Qi-verstoringen op te heffen. In vakterminologie noemt men dit; 'de Qi weer in balans brengen, zodat deze weer vrij kan stromen'.

Behandelingstechnieken

De oosterse geneeskunde kent een groot aantal verschillende behandelingsmethoden. Marlie is gediplomeerd therapeut in acupunctuur en shiatsu.