De Chinese geneeskunde is al 4000 jaar oud en is sindsdien uitgegroeid tot een compleet, medisch systeem. De oude technieken en instrumenten zijn geperfectioneerd tot een effectieve behandelingsmethode.

Qi

De traditionele Chinese geneeskunde is gebaseerd op de gedachte dat in de natuur, energie zorgt voor de groei en voortplanting van mensen, planten en dieren. Deze energie noemt men in het Chinees Qi, spreek uit als 'tjie'. Bij de mens zorgt deze Qi voor alle fysieke processen die hem tot een levend wezen maken, bijvoorbeeld het stromen van het bloed en de vertering van voedsel. De Qi stroomt volgens bepaalde banen door het lichaam. Het traceren van deze banen, oftewel meridianen, is het resultaat van eeuwenlang onderzoek met behulp van traditionele, diagnostische technieken.

Behandeling van klachten

Als gevolg van allerlei invloeden kan de Qi in het lichaam blokkeren waardoor ook fysieke processen worden verstoord. Een behandeling volgens de Chinese geneeskunde is erop gericht om deze Qi-verstoringen op te heffen. In vakterminologie noemt men dit; 'de Qi weer in balans brengen, zodat deze weer vrij kan stromen'. Om dat te bereiken kent de oosterse geneeskunde een groot aantal verschillende behandelingsmethoden