Acupunctuurpraktijk Marlie Houben 

Aangesloten bij de VNT Beroepsvereniging, RBCZ Koepelorganisatie en de SCAG Geschillencommissie. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 • Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend therapeut, een dossier aanleg waarbij ik mij houd aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.
 • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht, een beroepsgeheim.
 • Mocht het nodig zijn om gebruik te maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.
 • Gegevens uit jouw dossier kunnen gebruikt worden tijdens intercollegiale toetsing zoals inter- en supervisie. De gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd.
 • De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.
 • Je hebt het recht op inzage in jouw dossier en alle verdere rechten die voortvloeien uit de AVG, die daarop betrekking hebben. De administratieve kosten worden per factuur in rekening gebracht.
 • Cliënt en therapeut hebben te allen tijde het recht om met opgave van reden de behandeling stop te zetten.
 • Een deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie om een factuur op te maken.
 • Betaling vindt plaats na een behandeling per pinautomaat. Binnen 7 dagen wordt de factuur/zorgnota naar het door jouw opgegeven emailadres gestuurd. Je kunt het dan naar de zorgverzekeraar doorsturen.
 • Een gemaakte afspraak kan tot 24 uur van te voren worden geannuleerd of gewijzigd. Bij een niet nagekomen afspraak wordt de consultprijs in rekening gebracht. De reden van afzegging is hierop niet van invloed.