Acupunctuurpraktijk Marlie Houben

Aangesloten bij de Beroepsvereniging LVNT 98.173, Koepelorganisatie RBCZ 174106R, Geschillencommissie SCAG, AGB 90024211, AGB 90003076. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 200174.

 • Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend therapeut, een dossier aanleg waarbij ik mij houd aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.
 • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht, een beroepsgeheim.
 • Mocht het nodig zijn om gebruik te maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.
 • Gegevens uit jouw dossier kunnen gebruikt worden tijdens intercollegiale toetsing zoals inter- en supervisie. De gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd.
 • De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.
 • Je hebt het recht op inzage in jouw dossier en alle verdere rechten die voortvloeien uit de AVG, die daarop betrekking hebben. De administratieve kosten worden per factuur in rekening gebracht.
 • Cliënt en therapeut hebben te allen tijde het recht om met opgave van reden de behandeling stop te zetten.
 • Indien je klachten hebt dan hoor ik dat graag. Komen we er samen niet uit dan kun je kontact opnemen met de LVNT of de RBCZ.
 • Een deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie om een factuur op te maken.
 • Betaling vindt plaats na een behandeling per pinautomaat. Binnen 7 dagen wordt de factuur/zorgnota naar het door jouw opgegeven emailadres gestuurd. Je kunt het dan naar de zorgverzekeraar doorsturen.
 • Een gemaakte afspraak kan tot 24 uur van te voren worden geannuleerd of gewijzigd. Bij een niet nagekomen afspraak wordt de consultprijs in rekening gebracht.